בדיקות קורונה ללא צורך בהפניה 6.12.20

מתי 6.12.20
איפה מגרש מקורה ק.ח. "דרור"
גילאים כולם

בדיקות קורונה ללא צורך בהפניה 6.12.20