פינוי גזם

ניצני עוזפינוי גזם יתקיים בימי ראשון. אנא הקפידו להוציא את הגזם יום קודם.

פינות הגזם מיועדות לגזם בלבד ולא לאשפה ביתית.

בואו נשמור על איכות הסביבה במושב.